СЕРИОЗНО ЗА НЛО / Видео екстри

Block Title

Кратък цитат от въведението на книгата на Димитър Делян -„Сериозно за НЛО“, написано от Българския космонавт Георги Иванов.

„Да се твърди, че сме единствени във Вселената, сигурно би било равнозначно на това отново да се върнем към архаичната идея за Земята, като център на света. Причислявам се към оптимистите: дори да не се срещнем в близките стотици, даже хиляди години с нашите братя по разум, ние вече притежаваме нови средства да решаваме своите чисто земни неща. Всяка възможна космическа цивилизация в някакъв смисъл е преодоляла проблемите си, но във всеки случай и без нас. Говоря за средствата, които притежаваме засега, и мисля, че ако нашата цивилизация истински се стреми към сближаване с едно друго „човечество, то непременно трябва да се откаже оа надпреварата за въоръжаването, от идеите за „звездни войни“. От борда на на космическия кораб земните проблеми ни се представят изобщо в по-голям, глобален план. Особено проблемът за мирното съвместно съществуване. Колкото до необяснените летателни обекти, много по правилна е позицията да не бъдат отричани. Тях са ги виждали и виждат хиляди хора. Противното мнение би довело до вяра в свръхестествени сили – нещо, което не е от перспективните гледища. По принцип аз съм уверен, че и на други планети, в други звездни системи има разумни същества, но все още не разполагаме с общоприети и доказани факти, че те са стигнали до нашата слънчева система. Ако  можех да се срещна с тях, бих им казал: „Добре дошли“, и общ език бихме намерили, понеже и те са космонавти. А знае се, че космонавт космонавта винаги ще разбере – и на Земята, и в Космоса.“

Полковник инженер Георги Иванов, Летец-космонавт на НР България, кандидат на физическите науки (1987 г.)

ПЛАКАТ