COVID 19ПОЛИТИКАПРАВИТЕЛСТВО В СЯНКАСВЯТСТАТИИ

РОТШИЛД ПАТЕНТОВА COVID-19 БИОМЕТРИЧНИ ТЕСТОВЕ ОЩЕ ПРЕЗ 2015 г. И 2017 г.

Това не е конспирация, а реален факт, тъй като информацията идва от официалните патентни регистри в Холандия и САЩ. И разполагаме с цялата документация.

Както съм писал и в други публикации, цялата Ковидиокрация е маскарад и симулация, дълго подготвяна от Световната банка / МВФ / Ротшилдови и техните леминги, с партньорството на Рокфелер или известна в последно време като „Дълбока Държава“.
Най-новите открития продължават тези предишни разкрития.

ПЪРВА РЕГИСТРАЦИЯ: ХОЛАНДИЯ, 2015 Г.

Източник: уебсайт на холандското правителство за регистрация на патенти.

Информация (дословно копие):

Предвиден е метод за получаване и предаване на биометрични данни (напр. Жизнени показатели) на потребител, където данните се анализират, за да се определи дали потребителят страда от вирусна инфекция, като COVID-19. Методът включва използване на пулсов оксиметър за получаване на поне процент на насищане на пулс и кръв с кислород, който се предава безжично към смартфон. За да се гарантира, че данните са точни, се използва акселерометър в смартфона за измерване на движението на смартфона и / или потребителя. След като бъдат получени точни данни, те се качват в облака (или хоста), където данните се използват (самостоятелно или заедно с други жизненоважни признаци), за да се определи дали потребителят страда (или е вероятно не страда от) вирусна инфекция, като COVID-19. В зависимост от специфичните изисквания данните и промените в тях.

ВТОРА РЕГИСТРАЦИЯ: 2017 година

Подробна информация по-долу.

ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ GOOGLE ПАТЕНТИ (PDF)

ЕДНА КЛЮЧОВА ПОДРОБНОСТ Е МНОГО ВАЖНА  ПРИ ТЕЗИ РЕГИСТРАЦИИ:
И двете са били подадени и актуализирани преди години, но са били планирани да бъдат публикувани едва през септември 2020 г.

Това е достатъчно доказателство, че те са знаели през 2015 г. какво ще се случи през септември 2020 г.! Продължавам с доказателствата черно на бяло! После да не кажете, че няма доказателства и това са, както в последно време ги наричат фейк медиите – „фалшиви новини“. О, Боже, крадеца вика дръжте крадеца!

ТРЕТА РЕГИСТРАЦИЯ: САЩ, 2017 Г. (АКТУАЛИЗАЦИЯ ОТ 2015 Г.)

Източник:  (Виж тук)

Преди да Ви представя техническите подробности за патента, нека за миг или два да погледнем във Facebook на изобретателя :

Забелязвате ли нещо? Подчертаното с червено? ¨Собственик на света¨? – Ужас! Тези хора са наистина болни, ама много болни ментално. Ето защо светът става все по откачен, защото се управлява от луди хора! А хората, които им коленичат се наричат – глупаци! В целият смисъл на думата!

Информация за патента (дословно копие):

Заглавие: Система и метод за използване на биометрични данни

Заявка за патент на САЩ 20170229149 Вид код: A1

Резюме: Осигурен е метод за обработка и показване на биометрични данни на потребител, самостоятелно или заедно (в синхрон) с други данни, като видео данни на потребителя по време на придобиването на биометричните данни. Методът включва съхраняване на биометрични данни, така че те да са свързани с идентификатор и поне един времеви печат (например начален час, честота на вземане на проби и т.н.), и съхраняване на видео данни, така че да са свързани с идентификатора и на поне един времеви печат (например начален час). Чрез съхраняване на данни по този начин, биометричните данни могат да се показват (или в реално време, или със забавяне) в синхрон с видео данни, а биометричните данни могат да се търсят, за да се идентифицира поне едно биометрично събитие. След това може да се покаже видео, съответстващо на биометричното събитие.

Изобретатели: Rothschild, Richard A. (London, GB)
Macklin, Dan (Stafford, GB)
Slomkowski, Robin S. (Eugene, OR, US)
Harnischfeger, Taska (Eugene, OR, US)
Номер на заявката: 15/495485
Дата на публикуване : 10.08.2017 г.
Дата на подаване: 24.04.2017 г. Цитат за експортиране: Щракнете за автоматично генериране на библиография
Възложител:
Ротшилд Ричард А.
Маклин Дан
Сломковски Робин С.
Харнишфегер Taska
Международни класове: G11B27 / 10 ; G06F19 / 00 ; G06K9 / 00 ; G11B27 / 031 ; H04N5 / 77

Преглед на патентни изображения: Изтеглете PDF 20170229149  

Референции за патенти в САЩ:

Първичен проверител: MESA, JOSE M Адвокат, агент или фирма: Закон за интелектуалната собственост на Fitzsimmons (Гардена, Калифорния, САЩ)

Искове: Това, което се иска, е:

1. Метод за идентифициране на видео, съответстващо на биометрично събитие на потребител, като споменатото видео се показва заедно с поне една биометрия на споменатия потребител по време на споменатото биометрично събитие, включващо: получаване на заявка за започване на сесия; използване на поне една програма, работеща на мобилно устройство, за да присвои номер на сесия и начален час на споменатата сесия; получаване на видео данни от камера, споменатите видео данни, включително видео на поне един от споменатия потребител и обкръжението на споменатия потребител през определен период от време, като посоченият период от време започва от споменатия начален час; получаване на биометрични данни от датчик, като споменатите биометрични данни включват множество стойности на биометрични данни на споменатия потребител през посочения период от време; използване на споменатата поне една програма за свързване на поне споменатия номер на сесията и посоченото начално време към споменатите видео данни; използване на поне една програма за свързване на поне споменатия номер на сесията, посоченото начално време и честота на вземане на проби към споменатите биометрични данни, като поне посоченият номер на сесия се използва за свързване на споменатите биометрични данни към споменатите видео данни и поне посочената честота на извадката и споменатото начално време се  използва за свързване на отделни от споменатото множество от стойности с отделни времена в рамките на споменатия период от време; получаване на споменатото биометрично събитие, като споменатото биометрично събитие включва едно от стойност и диапазон от споменатото биометрично събитие; използване на споменатата поне една програма за идентифициране на първата от споменатото множество от стойности, съответстващи на споменатото биометрично събитие; използване на споменатата поне една програма и поне посоченото начално време, споменатата честота на извадката и споменатия период от време, за да се идентифицира първи път в рамките на споменатия период от време, съответстващ на споменатото първо от споменатото множество от стойност

2. Метод съгласно претенция 1, при който споменатата стъпка за получаване на биометрични данни от споменатия сензор допълнително включва получаване на данни за сърдечната честота от пулсомер.

3. Методът съгласно претенция 1, при който споменатите стъпки на свързване на споменатия номер на сесията към споменатите видео данни и споменатите биометрични данни освен това включват свързване на номер на активност както към споменатите видео данни, така и към споменатите биометрични данни, при което споменатият номер на дейност идентифицира една от множество от дейности, споменатата сесия обхваща споменатото множество дейности и както споменатият номер на сесията, така и споменатият номер на дейност се използват за свързване на споменатите биометрични данни със споменатите видео данни.

4. Методът от претенция 1, където споменатата стъпка на присвояване на номер на сесия към споменатата сесия допълнително включва свързване на описание на споменатата сесия.

5. Метод съгласно претенция 1, при който споменатите стъпки за получаване на видео данни и биометрични данни допълнително включват получаване на споменатите видео данни и споменатите биометрични данни през посочения период от време.

6. Метод съгласно претенция 1, при който споменатата стъпка за получаване на видео данни от камерата на мобилното устройство, допълнително включва получаване на споменатите видео данни от споменатата камера след споменатия период от време.

7. Метод съгласно претенция 6, включващ по-нататък стъпката на анализ на споменатите видео данни за идентификатор, идентифициращ споменатата сесия, като споменатият идентификатор се използва от споменатата поне една програма за свързване на споменатия номер на сесия със споменатите видео данни.

8. Метод съгласно претенция 1, при който споменатите стъпки за идентифициране на една от споменатите множество от стойности, съответстващи на споменатото биометрично събитие и идентифициране за първи път, съответстващ на споменатото  множество от стойности, допълнително включва идентифициране на всяка една от споменатото множество стойности, съответстващи на споменатото биометрично събитие и идентифициращо всеки път, съответстващи на всяко от споменатото множество от стойности.

9. Метод съгласно претенция 8, при който споменатата стъпка на показване на поне споменатите видео данни по време на споменатия първи път допълнително включва показване на поне споменатите видео данни по време на споменатото всеки път, съответстващо на всяко от споменатото множество от стойности, при което по всяко време  на събитието се използва за показване на всяка от споменатите множество стойности в синхрон с части от споменатите видео данни, които показват поне един от споменатия потребител и обкръжението на споменатия потребител по време на споменатото биометрично събитие. (Тук би трябвало да се разбира за съседни мобилни устройства на други потребители)

10. Метод съгласно претенция 1, включващ по-нататък стъпките за получаване на данни за самореализация от споменатия потребител и свързване на поне споменатия номер на сесия и поне веднъж със споменатите данни за самореализация, при което споменатите данни за самореализация показват как потребителят се чувства по време на поне един път за самореализация в синхрон с поне една част от споменатите видео данни.

Всъщност много от тези патентовани изобретения за проследяване са описани в този (Изтеглете PDF 20170229149  )  документ, който сложих също и по-горе в тази публикация.

Автор: Петър Симеонов


Статията е защитена с  DMCA.com Protection Status


Колко струва посещението ви на този сайт? Нищо! Като щракнете върху една или повече от рекламите,  което генерира приходи на рекламодателя  на кликване – не е необходима покупка от вас – помага за компенсиране оперативни разходи за сайта.


Ако харесвате моята работа и ако искате да помогнете на този уебсайт и проектите ми, моля, помислете  за дарение, чрез бутона на PayPal. Благодаря на дарителите, които вече направиха това!
Или за дарение сканирайте следния QR код:

CRYPTOCURRENCY:
Bitcoin: 3JTapLmHBBWjQz8x66pUPdijuPjASayu5m


 

Свързани публикации

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Back to top button

Adblock Detected

Please consider supporting us by disabling your ad blocker